پایگاه احادیث و روایات معصوم(ع) فعالیت داشتن در فضای مجازی و پاک ماندن در آن ' تقوای دو چندان میخواهد. یادمان نرود گاهی با گناه به اندازه ی یک لایک فاصله داریم... یادمان نرود فضای مجازی هم "محضر خداست " نکند که شرمنده باشیم، امان از لحظه ی غفلت که فقط خدا شاهد است و بس...! گاهی روی مانیتور بچسبانیم "ورود شیطان ممنوع " مراقب دستی که کلیک میکند، چشمی که میبیند و گوشی که میشنود باشیم... و بدانیم و آگاه باشیم که خدا هم یک کاربر "همیشه آنلاین "است. http://solimani2012.mihanblog.com 2020-08-12T19:03:10+01:00 text/html 2016-12-01T17:23:10+01:00 solimani2012.mihanblog.com mozhdeh solimani وظیفه ما در مقابل اموات که در برزخ هستند چیست؟ http://solimani2012.mihanblog.com/post/563 <div align="center"><a href="http://solimani2012.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://img1.tebyan.net/big/1395/08/1732438061431541761261132551813723211592251.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><h1>عزیزان ما وقتی از این دنیا می روند عموما در برزخ گرفتار هستند و چشم امید به هدایا و کمک زندگان دارند. حال ما باید چکار کنیم.</h1><p align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8211306968/03.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><br> text/html 2016-12-01T17:19:36+01:00 solimani2012.mihanblog.com mozhdeh solimani ارتباط با عالم برزخ !! http://solimani2012.mihanblog.com/post/562 <div align="center"><a href="http://solimani2012.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://img1.tebyan.net/big/1395/08/123146281932012052111929912817216018911337222.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><h2 class="summary">رابطه کسانی که در برزخ هستند با دنیا چگونه است؟ آیا این رابطه قطع شده و هیچ اطلاعی از همدیگر ندارند یا انتظاری از اشخاص دنیایی ندارند یا اصلاً پرونده بسته شده؟&nbsp; آیا مرحله تکامل هنوز وجود دارد؟</h2><p align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8211306968/03.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><br> text/html 2016-12-01T17:14:57+01:00 solimani2012.mihanblog.com mozhdeh solimani چرا از خدا درخواست می شود؟ http://solimani2012.mihanblog.com/post/561 <div align="center"><a href="http://solimani2012.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://img1.tebyan.net/big/1395/08/187216195248156561131161207462195239116251244.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><h2 class="summary">پنج دسته از آیاتی که دلالت می کند بر نقلی بودن اختیار انسان و آیاتی که افعال را به بندگان نسبت می دهد مانند آیاتی که مومن را به خاطر ایمانش ستوده و کافر را به خاطر کفرش نکوهش کرده و آیاتی که دلالت دارد که افعال ما مانند فعل خدا نیست و آیاتی که انسان را به خاطر کفر توبیخ می کند&nbsp; در مقالات پیشین بررسی شد و نتیجه آن شد که جبری در کار نیست بلکه دلیل بر اختیار انسان است. <br></h2><p align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8211306968/03.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><br> text/html 2016-12-01T17:10:42+01:00 solimani2012.mihanblog.com mozhdeh solimani اتفاقات روزهای قبل از مرگ! http://solimani2012.mihanblog.com/post/560 <div align="center"><a href="http://solimani2012.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://img1.tebyan.net/big/1395/08/1043124921110423683020619015456762142221.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><h2>انسان ها در هنگام مرگ بعضی چیزها مثل شیطان و فرشتگان برایش متمثل می شود. حال کسی که سکته می کند وضعیتش چگونه است آیا او هم این شرایط برایش پیش می آید؟ و آیا در آن لحظه روح از بدن خارج می شود؟ با توجه به اینکه&nbsp;مرگ دریک ثانیه اتفاق می افتد آیا تمام این صحنه هایی که گفته می شود ممکن است اتفاق بیفتد؟ </h2><p align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8211306968/03.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><br> text/html 2016-12-01T17:04:30+01:00 solimani2012.mihanblog.com mozhdeh solimani چند تا برزخ وجود دارد؟ http://solimani2012.mihanblog.com/post/559 <div align="center"><a href="http://solimani2012.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://img1.tebyan.net/big/1395/08/164127124135205143123762221796185519921330.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><h2 class="summary">برزخ قبل از دنیا به چه معناست؟ برزخ بعد از دنیا چگونه است؟ کیفیت لذت بردن وعذاب در آنجا نسبتش با دنیا چطور است؟ چرا که این مسئله تا حدود زیادی امروز در دنیای غرب هم سوال برانگیز شده با ادعاهایی که بعضی ها می کنند و مدعی هستند که از مرگ برگشتند و خاطراتی را نقل می کنند بطوری که در مباحث کلامی جایی برای خودش باز کرده است. <br></h2><p align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8211306968/03.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><br> text/html 2016-12-01T16:56:05+01:00 solimani2012.mihanblog.com mozhdeh solimani ماهیت مرگ چیست؟ http://solimani2012.mihanblog.com/post/558 <div align="center"><a href="http://solimani2012.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://img1.tebyan.net/big/1395/09/8246252891011481715754103229171206216156115.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><h2>تصور ابتدایی که از مرگ به ذهن انسان می رسد خصوصا در تصور مادی گراها که این تصور را علم فرض کردند این است که مرگ باعث نابودی انسان می شود. آیا واقعاً مرگ همین است؟ یعنی مرگ باعث نابودی انسان می شود؟ یا اینکه مرگ انسان را از یک مرحله وارد مرحله دیگری می کند و از یک عالم به عالم دیگری سیر می دهد بطوری که در یک نشئه غروب می کند همزمان در نشئه دیگری که وسیع تر و زیباتر و بزرگتر هست طلوع می کند؟ </h2><p align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8211306968/03.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><br> text/html 2016-12-01T16:50:40+01:00 solimani2012.mihanblog.com mozhdeh solimani رفتار با همسر و فرزندانى كه هم فكر ما نیستند! http://solimani2012.mihanblog.com/post/557 <div align="center"><a href="http://solimani2012.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://img1.tebyan.net/big/1395/08/8149115172161158255133100159161129163158170217.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><h1>یکی از موانع مهم فرمان به اطاعت بی قید و شرط خدا و رسولش علاقه افراطی به اموال و همسران و فرزندان است.</h1><p align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8211306968/03.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><br> text/html 2016-12-01T16:44:26+01:00 solimani2012.mihanblog.com mozhdeh solimani از بقیع چه می دانیم؟! http://solimani2012.mihanblog.com/post/556 <div align="center"><a href="http://solimani2012.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://img1.tebyan.net/big/1395/09/254182242509436216331112166237116130239152.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><h2 class="summary">یکی از پر خاطره ترین مکان های مدینه، قبرستان بقیع است; جایی که آن را پیش از آمدن <font color="#006600">پیامبر (صلی الله علیه وآله)</font> بقیع الغرقد می نامیدند. زمینی که در خود تنها افراد را مدفون نساخته بلکه تاریخی بزرگ از اسلام در آن نهفته است.</h2><p align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8211306968/03.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><br> text/html 2016-12-01T16:39:09+01:00 solimani2012.mihanblog.com mozhdeh solimani چگونه به عالم مکاشفه برویم؟ http://solimani2012.mihanblog.com/post/555 <div align="center"><a href="http://solimani2012.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://img1.tebyan.net/big/1395/09/42123115206144941093221440110251228186712.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><h2>بعضی افراد ادعا می کنند می توانند دیگران را به عالم مکاشفه ببرند و چیزهایی را به آنها نشان بدهند آیا چنین چیزهایی حقیقت دارد و اصلا امکان انجام آن وجود دارد؟ اگر ممکن است و حقیقت دارد چه کسانی می توانند این کار را انجام بدهند؟ </h2><p align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8211306968/03.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><br> text/html 2016-12-01T16:36:26+01:00 solimani2012.mihanblog.com mozhdeh solimani تمام شدن ماه صفر را مژده ندهید! http://solimani2012.mihanblog.com/post/554 <div align="center"><a href="http://solimani2012.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://img1.tebyan.net/big/1395/09/23491342451112024880421401952207710223955.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><h2>گاهی بعضی چیزها به عنوان یک آموزه ی دینی در بین مردم مشهور می شود که پایه و اساس دینی ندارد و در واقع نوعی خرافه است. یکی از این آموزه های نادرست، نحس بودن ماه صفر است. بعضی ها روایتی را مطرح می کنند به این مضمون که «هر کس خبر پایان یافتن ماه صفر را مژده دهد، اهل بهشت است.» </h2><p align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8211306968/03.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><br> text/html 2016-11-30T11:18:37+01:00 solimani2012.mihanblog.com mozhdeh solimani فقط یک "بفرما" می زند؛ اجبار نمی کند http://solimani2012.mihanblog.com/post/553 <div align="center"><a href="http://solimani2012.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://img1.tebyan.net/big/1395/09/2061671093122114756135200118422417229174.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><h1><font size="3" face="Mihan-IransansBold">شیطان کارش همین است. روی هر آنچه گنداب و تعفن است، روکش قرمز و سبز و آبی می کشد و با هزار ادا و اصول، آدمی را دعوت به ضیافت گناه می کند..</font></h1><p align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8211306968/03.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p> text/html 2016-11-30T10:54:59+01:00 solimani2012.mihanblog.com mozhdeh solimani سه تدبیر طلایی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله http://solimani2012.mihanblog.com/post/551 <div align="center"><a href="http://solimani2012.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://img1.tebyan.net/big/1395/09/7412175139311212392189581785433182201.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><h2>هر انسانی در زندگی با سختی هایی&nbsp;روبرو می شود و موانعی سر راه زندگی اش قرار می گیرد؛ آنچه اهمیت دارد، تدبیرهایی است که به کار می گیرد، تا مشکلات را پشت سر گذاشته و به هدفش برسد. از میان تمام انسان ها، پیامبراکرم (صلی الله علیه وآله) با بیشترین مشکلات روبرو بودند. </h2><p align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8211306968/03.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><br> text/html 2016-11-30T10:50:09+01:00 solimani2012.mihanblog.com mozhdeh solimani توصیه های قرآنی از امام رضا علیه السلام http://solimani2012.mihanblog.com/post/550 <div align="center"><a href="http://solimani2012.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://img1.tebyan.net/big/1395/08/17016311689159199126235711261431998912116639.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><h2>قرآن کریم کتابی آسمانی، وحی منزل، کلام خدا و راهنمای مومنان است. این کتاب آن قدر با عظمت و ارزشمند است. که آخرین پیامبر عهده دار تفسیر و تبیین آن شد و پس از وی اهل بیت:که عِدل قرآن معرفی شده اند، عهده دار چنین امر مهمی شدند. امام رضا علیه السلام که یکی از همان مفسران واقعی قرآن بود، در طول زندگی پر برکتش عنایت بسیار ویژه ای به این راهنمای بزرگ داشته و علاوه بر استفاده ای که در بعد شخصی و فردی از آن داشته در ابعاد دیگر نیز بهره های فراوانی از این کتاب گرفته و به دیگران انتقال داده است. این نوشتار به ترسیم گوشه ای از سیمای قرآنی آن بزرگوار می پردازد.</h2><p align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8211306968/03.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><br> text/html 2016-11-30T10:44:22+01:00 solimani2012.mihanblog.com mozhdeh solimani نتایج ولایتعهدی امام رضا(علیه السلام) چه بود؟ http://solimani2012.mihanblog.com/post/549 <div align="center"><a href="http://solimani2012.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://img1.tebyan.net/big/1395/09/184545919911811419221924731176925413376137.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><h2 class="summary">مسئله ولایتعهدی حضرت امام رضا علیه السلام دارای جنبه های بسیار مهم و جدی است که نیازمند تحلیل و واکاوی عمیق است. یکی از این جنبه ها، سوال پیرامون منفعتی است که ممکن بود شیعیان را تحت تاثیر قرار دهد.</h2><p align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8211306968/03.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><br> text/html 2016-11-29T09:20:26+01:00 solimani2012.mihanblog.com mozhdeh solimani کرامات امام جوادعلیه السلام در منابع اهل سنت http://solimani2012.mihanblog.com/post/548 <div align="center"><a href="http://solimani2012.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://img1.tebyan.net/big/1395/09/1918810714310164207781479221189211193148222.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><br><h2 class="summary">امام جواد علیه السلام از جمله&nbsp;امامانی است که نسبت به سایر ائمه معصومین کمتر به ذکر فضائل و مناقب و شناخت ایشان اهتمام ورزیده شده است. بیان برخی از فضائل ایشان در منابع اهل سنت، قابل توجه است.</h2><p align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8211306968/03.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><br>