پایگاه احادیث و روایات معصوم(ع) فعالیت داشتن در فضای مجازی و پاک ماندن در آن ' تقوای دو چندان میخواهد. یادمان نرود گاهی با گناه به اندازه ی یک لایک فاصله داریم... یادمان نرود فضای مجازی هم "محضر خداست " نکند که شرمنده باشیم، امان از لحظه ی غفلت که فقط خدا شاهد است و بس...! گاهی روی مانیتور بچسبانیم "ورود شیطان ممنوع " مراقب دستی که کلیک میکند، چشمی که میبیند و گوشی که میشنود باشیم... و بدانیم و آگاه باشیم که خدا هم یک کاربر "همیشه آنلاین "است. tag:http://solimani2012.mihanblog.com 2020-08-12T19:03:13+01:00 mihanblog.com وظیفه ما در مقابل اموات که در برزخ هستند چیست؟ 2016-12-01T17:23:10+01:00 2016-12-01T17:23:10+01:00 tag:http://solimani2012.mihanblog.com/post/563 mozhdeh solimani عزیزان ما وقتی از این دنیا می روند عموما در برزخ گرفتار هستند و چشم امید به هدایا و کمک زندگان دارند. حال ما باید چکار کنیم.

عزیزان ما وقتی از این دنیا می روند عموما در برزخ گرفتار هستند و چشم امید به هدایا و کمک زندگان دارند. حال ما باید چکار کنیم.


]]>
ارتباط با عالم برزخ !! 2016-12-01T17:19:36+01:00 2016-12-01T17:19:36+01:00 tag:http://solimani2012.mihanblog.com/post/562 mozhdeh solimani رابطه کسانی که در برزخ هستند با دنیا چگونه است؟ آیا این رابطه قطع شده و هیچ اطلاعی از همدیگر ندارند یا انتظاری از اشخاص دنیایی ندارند یا اصلاً پرونده بسته شده؟  آیا مرحله تکامل هنوز وجود دارد؟

رابطه کسانی که در برزخ هستند با دنیا چگونه است؟ آیا این رابطه قطع شده و هیچ اطلاعی از همدیگر ندارند یا انتظاری از اشخاص دنیایی ندارند یا اصلاً پرونده بسته شده؟  آیا مرحله تکامل هنوز وجود دارد؟


]]>
چرا از خدا درخواست می شود؟ 2016-12-01T17:14:57+01:00 2016-12-01T17:14:57+01:00 tag:http://solimani2012.mihanblog.com/post/561 mozhdeh solimani پنج دسته از آیاتی که دلالت می کند بر نقلی بودن اختیار انسان و آیاتی که افعال را به بندگان نسبت می دهد مانند آیاتی که مومن را به خاطر ایمانش ستوده و کافر را به خاطر کفرش نکوهش کرده و آیاتی که دلالت دارد که افعال ما مانند فعل خدا نیست و آیاتی که انسان را به خاطر کفر توبیخ می کند  در مقالات پیشین بررسی شد و نتیجه آن شد که جبری در کار نیست بلکه دلیل بر اختیار انسان است.

پنج دسته از آیاتی که دلالت می کند بر نقلی بودن اختیار انسان و آیاتی که افعال را به بندگان نسبت می دهد مانند آیاتی که مومن را به خاطر ایمانش ستوده و کافر را به خاطر کفرش نکوهش کرده و آیاتی که دلالت دارد که افعال ما مانند فعل خدا نیست و آیاتی که انسان را به خاطر کفر توبیخ می کند  در مقالات پیشین بررسی شد و نتیجه آن شد که جبری در کار نیست بلکه دلیل بر اختیار انسان است.


]]>
اتفاقات روزهای قبل از مرگ! 2016-12-01T17:10:42+01:00 2016-12-01T17:10:42+01:00 tag:http://solimani2012.mihanblog.com/post/560 mozhdeh solimani انسان ها در هنگام مرگ بعضی چیزها مثل شیطان و فرشتگان برایش متمثل می شود. حال کسی که سکته می کند وضعیتش چگونه است آیا او هم این شرایط برایش پیش می آید؟ و آیا در آن لحظه روح از بدن خارج می شود؟ با توجه به اینکه مرگ دریک ثانیه اتفاق می افتد آیا تمام این صحنه هایی که گفته می شود ممکن است اتفاق بیفتد؟

انسان ها در هنگام مرگ بعضی چیزها مثل شیطان و فرشتگان برایش متمثل می شود. حال کسی که سکته می کند وضعیتش چگونه است آیا او هم این شرایط برایش پیش می آید؟ و آیا در آن لحظه روح از بدن خارج می شود؟ با توجه به اینکه مرگ دریک ثانیه اتفاق می افتد آیا تمام این صحنه هایی که گفته می شود ممکن است اتفاق بیفتد؟


]]>
چند تا برزخ وجود دارد؟ 2016-12-01T17:04:30+01:00 2016-12-01T17:04:30+01:00 tag:http://solimani2012.mihanblog.com/post/559 mozhdeh solimani برزخ قبل از دنیا به چه معناست؟ برزخ بعد از دنیا چگونه است؟ کیفیت لذت بردن وعذاب در آنجا نسبتش با دنیا چطور است؟ چرا که این مسئله تا حدود زیادی امروز در دنیای غرب هم سوال برانگیز شده با ادعاهایی که بعضی ها می کنند و مدعی هستند که از مرگ برگشتند و خاطراتی را نقل می کنند بطوری که در مباحث کلامی جایی برای خودش باز کرده است.

برزخ قبل از دنیا به چه معناست؟ برزخ بعد از دنیا چگونه است؟ کیفیت لذت بردن وعذاب در آنجا نسبتش با دنیا چطور است؟ چرا که این مسئله تا حدود زیادی امروز در دنیای غرب هم سوال برانگیز شده با ادعاهایی که بعضی ها می کنند و مدعی هستند که از مرگ برگشتند و خاطراتی را نقل می کنند بطوری که در مباحث کلامی جایی برای خودش باز کرده است.


]]>
ماهیت مرگ چیست؟ 2016-12-01T16:56:05+01:00 2016-12-01T16:56:05+01:00 tag:http://solimani2012.mihanblog.com/post/558 mozhdeh solimani تصور ابتدایی که از مرگ به ذهن انسان می رسد خصوصا در تصور مادی گراها که این تصور را علم فرض کردند این است که مرگ باعث نابودی انسان می شود. آیا واقعاً مرگ همین است؟ یعنی مرگ باعث نابودی انسان می شود؟ یا اینکه مرگ انسان را از یک مرحله وارد مرحله دیگری می کند و از یک عالم به عالم دیگری سیر می دهد بطوری که در یک نشئه غروب می کند همزمان در نشئه دیگری که وسیع تر و زیباتر و بزرگتر هست طلوع می کند؟

تصور ابتدایی که از مرگ به ذهن انسان می رسد خصوصا در تصور مادی گراها که این تصور را علم فرض کردند این است که مرگ باعث نابودی انسان می شود. آیا واقعاً مرگ همین است؟ یعنی مرگ باعث نابودی انسان می شود؟ یا اینکه مرگ انسان را از یک مرحله وارد مرحله دیگری می کند و از یک عالم به عالم دیگری سیر می دهد بطوری که در یک نشئه غروب می کند همزمان در نشئه دیگری که وسیع تر و زیباتر و بزرگتر هست طلوع می کند؟


]]>
رفتار با همسر و فرزندانى كه هم فكر ما نیستند! 2016-12-01T16:50:40+01:00 2016-12-01T16:50:40+01:00 tag:http://solimani2012.mihanblog.com/post/557 mozhdeh solimani یکی از موانع مهم فرمان به اطاعت بی قید و شرط خدا و رسولش علاقه افراطی به اموال و همسران و فرزندان است.

یکی از موانع مهم فرمان به اطاعت بی قید و شرط خدا و رسولش علاقه افراطی به اموال و همسران و فرزندان است.


]]>
از بقیع چه می دانیم؟! 2016-12-01T16:44:26+01:00 2016-12-01T16:44:26+01:00 tag:http://solimani2012.mihanblog.com/post/556 mozhdeh solimani یکی از پر خاطره ترین مکان های مدینه، قبرستان بقیع است; جایی که آن را پیش از آمدن پیامبر (صلی الله علیه وآله) بقیع الغرقد می نامیدند. زمینی که در خود تنها افراد را مدفون نساخته بلکه تاریخی بزرگ از اسلام در آن نهفته است.

یکی از پر خاطره ترین مکان های مدینه، قبرستان بقیع است; جایی که آن را پیش از آمدن پیامبر (صلی الله علیه وآله) بقیع الغرقد می نامیدند. زمینی که در خود تنها افراد را مدفون نساخته بلکه تاریخی بزرگ از اسلام در آن نهفته است.


]]>
چگونه به عالم مکاشفه برویم؟ 2016-12-01T16:39:09+01:00 2016-12-01T16:39:09+01:00 tag:http://solimani2012.mihanblog.com/post/555 mozhdeh solimani بعضی افراد ادعا می کنند می توانند دیگران را به عالم مکاشفه ببرند و چیزهایی را به آنها نشان بدهند آیا چنین چیزهایی حقیقت دارد و اصلا امکان انجام آن وجود دارد؟ اگر ممکن است و حقیقت دارد چه کسانی می توانند این کار را انجام بدهند؟

بعضی افراد ادعا می کنند می توانند دیگران را به عالم مکاشفه ببرند و چیزهایی را به آنها نشان بدهند آیا چنین چیزهایی حقیقت دارد و اصلا امکان انجام آن وجود دارد؟ اگر ممکن است و حقیقت دارد چه کسانی می توانند این کار را انجام بدهند؟


]]>
تمام شدن ماه صفر را مژده ندهید! 2016-12-01T16:36:26+01:00 2016-12-01T16:36:26+01:00 tag:http://solimani2012.mihanblog.com/post/554 mozhdeh solimani گاهی بعضی چیزها به عنوان یک آموزه ی دینی در بین مردم مشهور می شود که پایه و اساس دینی ندارد و در واقع نوعی خرافه است. یکی از این آموزه های نادرست، نحس بودن ماه صفر است. بعضی ها روایتی را مطرح می کنند به این مضمون که «هر کس خبر پایان یافتن ماه صفر را مژده دهد، اهل بهشت است.»

گاهی بعضی چیزها به عنوان یک آموزه ی دینی در بین مردم مشهور می شود که پایه و اساس دینی ندارد و در واقع نوعی خرافه است. یکی از این آموزه های نادرست، نحس بودن ماه صفر است. بعضی ها روایتی را مطرح می کنند به این مضمون که «هر کس خبر پایان یافتن ماه صفر را مژده دهد، اهل بهشت است.»


]]>
فقط یک "بفرما" می زند؛ اجبار نمی کند 2016-11-30T11:18:37+01:00 2016-11-30T11:18:37+01:00 tag:http://solimani2012.mihanblog.com/post/553 mozhdeh solimani شیطان کارش همین است. روی هر آنچه گنداب و تعفن است، روکش قرمز و سبز و آبی می کشد و با هزار ادا و اصول، آدمی را دعوت به ضیافت گناه می کند..

شیطان کارش همین است. روی هر آنچه گنداب و تعفن است، روکش قرمز و سبز و آبی می کشد و با هزار ادا و اصول، آدمی را دعوت به ضیافت گناه می کند..

]]>
سه تدبیر طلایی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 2016-11-30T10:54:59+01:00 2016-11-30T10:54:59+01:00 tag:http://solimani2012.mihanblog.com/post/551 mozhdeh solimani هر انسانی در زندگی با سختی هایی روبرو می شود و موانعی سر راه زندگی اش قرار می گیرد؛ آنچه اهمیت دارد، تدبیرهایی است که به کار می گیرد، تا مشکلات را پشت سر گذاشته و به هدفش برسد. از میان تمام انسان ها، پیامبراکرم (صلی الله علیه وآله) با بیشترین مشکلات روبرو بودند.

هر انسانی در زندگی با سختی هایی روبرو می شود و موانعی سر راه زندگی اش قرار می گیرد؛ آنچه اهمیت دارد، تدبیرهایی است که به کار می گیرد، تا مشکلات را پشت سر گذاشته و به هدفش برسد. از میان تمام انسان ها، پیامبراکرم (صلی الله علیه وآله) با بیشترین مشکلات روبرو بودند.


]]>
توصیه های قرآنی از امام رضا علیه السلام 2016-11-30T10:50:09+01:00 2016-11-30T10:50:09+01:00 tag:http://solimani2012.mihanblog.com/post/550 mozhdeh solimani قرآن کریم کتابی آسمانی، وحی منزل، کلام خدا و راهنمای مومنان است. این کتاب آن قدر با عظمت و ارزشمند است. که آخرین پیامبر عهده دار تفسیر و تبیین آن شد و پس از وی اهل بیت:که عِدل قرآن معرفی شده اند، عهده دار چنین امر مهمی شدند. امام رضا علیه السلام که یکی از همان مفسران واقعی قرآن بود، در طول زندگی پر برکتش عنایت بسیار ویژه ای به این راهنمای بزرگ داشته و علاوه بر استفاده ای که در بعد شخصی و فردی از آن داشته در ابعاد دیگر نیز بهره های فراوانی از این کتاب گرفته و به دیگران انتقال داده است

قرآن کریم کتابی آسمانی، وحی منزل، کلام خدا و راهنمای مومنان است. این کتاب آن قدر با عظمت و ارزشمند است. که آخرین پیامبر عهده دار تفسیر و تبیین آن شد و پس از وی اهل بیت:که عِدل قرآن معرفی شده اند، عهده دار چنین امر مهمی شدند. امام رضا علیه السلام که یکی از همان مفسران واقعی قرآن بود، در طول زندگی پر برکتش عنایت بسیار ویژه ای به این راهنمای بزرگ داشته و علاوه بر استفاده ای که در بعد شخصی و فردی از آن داشته در ابعاد دیگر نیز بهره های فراوانی از این کتاب گرفته و به دیگران انتقال داده است. این نوشتار به ترسیم گوشه ای از سیمای قرآنی آن بزرگوار می پردازد.


]]>
نتایج ولایتعهدی امام رضا(علیه السلام) چه بود؟ 2016-11-30T10:44:22+01:00 2016-11-30T10:44:22+01:00 tag:http://solimani2012.mihanblog.com/post/549 mozhdeh solimani مسئله ولایتعهدی حضرت امام رضا علیه السلام دارای جنبه های بسیار مهم و جدی است که نیازمند تحلیل و واکاوی عمیق است. یکی از این جنبه ها، سوال پیرامون منفعتی است که ممکن بود شیعیان را تحت تاثیر قرار دهد.

مسئله ولایتعهدی حضرت امام رضا علیه السلام دارای جنبه های بسیار مهم و جدی است که نیازمند تحلیل و واکاوی عمیق است. یکی از این جنبه ها، سوال پیرامون منفعتی است که ممکن بود شیعیان را تحت تاثیر قرار دهد.


]]>
کرامات امام جوادعلیه السلام در منابع اهل سنت 2016-11-29T09:20:26+01:00 2016-11-29T09:20:26+01:00 tag:http://solimani2012.mihanblog.com/post/548 mozhdeh solimani امام جواد علیه السلام از جمله امامانی است که نسبت به سایر ائمه معصومین کمتر به ذکر فضائل و مناقب و شناخت ایشان اهتمام ورزیده شده است. بیان برخی از فضائل ایشان در منابع اهل سنت، قابل توجه است.

امام جواد علیه السلام از جمله امامانی است که نسبت به سایر ائمه معصومین کمتر به ذکر فضائل و مناقب و شناخت ایشان اهتمام ورزیده شده است. بیان برخی از فضائل ایشان در منابع اهل سنت، قابل توجه است.


]]>